Вісник НАН України. 2016. № 6. С. 25-37.

ЛІБАНОВА Елла Марленівна –
академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ПРО ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДОПОВІДІ
«ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ 
ТА ЗАГРОЗ ПОДІЙ НА ДОНБАСІ»
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
16 березня 2016 року

Стрижнева ідея Національної доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» полягає в тому, що інтеграція українського суспільства має стати домінантою державної політики України, а ідея соборності є і надалі залишатиметься панівною як серед населення, так і серед українського політикуму. У доповіді стисло розглянуто історичні передумови формування соціокультурного феномену трагедії Донбасу, проаналізовано соціально-економічні втрати України внаслідок подій на Донбасі, визначено загрози, ризики та можливості розвитку України в економічній і соціополітичній сфері, окреслено пріоритети, а також соціально-економічні, інституційні та соціогуманітарні складові політики інтеграції українського суспільства.