Вісник НАН України. 2017. № 11. С.116

80-річчя академіка НАН України А.Г. КОСТОРНОВА

20 листопада виповнюється 80 років видатному вченому в галузі матеріалознавства, створення нових матеріалів і технологій їх виробництва та застосування академіку НАН України Анатолію Григоровичу Косторнову.

А.Г. Косторнов одним із перших почав дослідження у новій галузі матеріалознавства – волокновій металургії. Його результати з вивчення деформаційних і контактних явищ у волокнових тілах на різних етапах технологічної переробки було покладено в основу створення оригінальних матеріалів. Розвинуті ним нові уявлення про пористу структуру як двофазну систему «речовина–пора» з певним ступенем регулярності побудови стали підґрунтям для конструювання визначальних характеристик проникних матеріалів і ввійшли до міжнародних стандартів їх атестування. А.Г. Косторнов розробив гідродинамічну теорію тепло- і масопереносу в капілярних структурах, що дало змогу створити нові матеріали для теплонапружених конструкцій та систем. За його участю розроблено і реалізовано новий тип високоефективних теплопередавальних пристроїв для форсованого охолодження та термостатування об’єктів радіоелектроніки, енергетики, металургії, машинобудування, транспорту.

Наукові результати А.Г. Косторнова опубліковані у 420 роботах, у тому числі 14 монографіях; захищені 80 авторськими свідоцтвами та патентами, зокрема двома міжнародними. Монографію «Материаловедение дисперсных и пористых металлов и сплавов» відзначено премією НАН України ім. І.М. Францевича. Під керівництвом А.Г. Косторнова захищено 21 кандидатську та докторську дисертації. Він лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. За розроблення і практичне впровадження високоефективних проникних матеріалів він став лауреатом премії Ради міністрів СРСР. За вагомий внесок у створення ракетно-космічних комплексів та систем, виконання національної і міждержавної космічних програм йому присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України». Його роботи зі створення нових композиційних триботехнічних матеріалів для екстремальних умов експлуатації відзначено преміями ім. Г.В. Карпенка та ім. М.М. Доброхотова НАН України. 

Повний текст