2005 №5

СВІТОГЛЯД
Дорогунцов С., Ральчук О.
На вістрі цивілізаційних проблем

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Онопрієнко В.
Міжнародний рейтинг української науки

Шестопалов В., Лялко В., Гудзенко В., Дробноход М., Огняник М., Руденко Ю., Ситников А., Скальський О., Сухоребрий А., Яковлєв Є.
Підземні води як стратегічний ресурс (наукові засади дослідження підземних вод)

ПОСТАТІ
Абросимова С.
Нестор Запорізької січі
До 150-річчя Д.І. Яворницького

ЕСЕ
Голобородько Я.
Концепти війни і моря у прозі Костянтина Кудієвського
До 60-річчя Перемоги

РЕТРОСПЕКТИВА
Щербань Т.
Фундатор наукового слов'янознавства
До 190-річчя В.І. Григоровича

ВІТАЄМО!
80-річчя академіка НАН України М.Г. Чумаченка

80-річчя академіка НАН України Ю.М. Березанського

60-річчя академіка НАН України В.М. Локтєва

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Летичевського