Вісник НАН України. 2016. № 11. С.87-91
https://doi.org/10.15407/visn2016.11.087

БОЛЬШАКОВ Володимир Іванович —
доктор технічних наук, професор, ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
ДУБРОВ Юрій Ісайович —
доктор технічних наук, професор кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

ПРО РОЛЬ КОНФЛІКТІВ В ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

Аннотація:
У статті розглянуто вплив конфліктів на еволюційні процеси. При цьому показано вплив визначальних параметрів на виявлення області компромісу полярних сторін.

Ключові слова: конфлікт, область компромісу, полярна сторона, обчислювально незвідні об'єкти.

Ці міркування ініційовані спробою розібратися в питанні, яке нас цікавить: чи може спостерігатися безконфліктне співіснування деякого співтовариства людей з полярною стороною за умови його пасивної реакції на небажані обмеження, що накладаються цією стороною? Накладання обмежень і реакцію на них називатимемо конфліктом. Як вчить нас історія, існування людства від моменту його зародження і до наших днів завжди супроводжувалося конфліктами. Ми припускаємо, що першопричиною будь-яких конфліктів є константні особливості людської психіки. Під константними особливостями ми розуміємо ті особливості людської психіки, які неодмінно, більшою чи меншою мірою, притаманні кожній людині і які обов’язково призводять до конфлікту. (При цьому ми виключаємо з аналізу людей з ущербною психікою. Це дуже сильне припущення, але ми його приймаємо, оскільки досі немає інтегрального критерію, що дозволяє встановлювати наявність психічного відхилення від норми [1]). Пошук можливої константи, яка робить людину явно або потенційно нетерпимою до своїх братів по крові, здійснювався вже давно, але завжди закінчувався безрезультатно. Прикладом цього може бути описана в Біблії історія конфлікту, що виник між Каїном і Авелем. «Син лукавого і Єви» Каїн, перша народжена на землі людина, «дуже засмутився, і поникло обличчя його» через те, що «зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся». «І повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його». У цьому біблійному фрагменті вперше піднімається тема моральної відповідальності за свої вчинки, підтверджуючи таким чином, що з часу появи на землі першої людини спостерігається виникнення ворожнечі між людьми. При цьому відзначимо той факт, що чим досконаліші культура, наука, мистецтво, тим агресивнішими стають стосунки між людьми. Чому ж спостерігається висока кореляція між інтелектом людини, її здоровим глуздом і ворожим ставленням до свого брата по крові? Для більш ніж переконливого підтвердження цього факту наведемо дані, які опубліковані у багатьох джерелах і, на нашу думку, становлять особливий інтерес, оскільки в них проілюстровано процес перманентного знищення людини людиною протягом усього часу існування цивілізації (див., наприклад, [2—4]) до повного винищення. Кількості наведених у цих роботах даних недостатньо для того, щоб їх вибірка була репрезентативною. У зв’язку з цим ми трактуємо цю задачу як обчислювально незвідну [2], задачу прогнозу ймовірних термінів настання глобальної катастрофи [3]. Якщо така катастрофа все ж станеться, вона одразу забере більш ніж мільярд людських життів. Простежимо хронологію страшного процесу знищення собі подібних з метою визначити тренд цього процесу [3].

Повний текст (PDF)