Вісник НАН України. 2021. № 3. С.29-34
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.029

Руденко Леонід Григорович —
академік НАН України, почесний директор Інституту географії НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5213-4973

АТЛАС «НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ПРИРОДНА І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА»
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2021 року

У доповіді йдеться про розроблення в Інституті географії НАН України першого в Україні інтерактивного атласу «Населення України та його природна і культурна спадщина», що відображає взаємозв’язок населення та його спадщини і характеризує етапи її становлення та функціонування. Атлас, складений із застосуванням методів геоінформаційного картографування, є подальшим розвитком концептуальних рішень з формування тематичної національної інфраструктури просторових даних, які було реалізовано при створенні Національного атласу України. Розробку можна використовувати як ресурс для інформаційної підтримки процесу планування збалансованого регіонального та державного розвитку в напрямі гуманізації суспільства, а також як джерело знань, яке може бути корисним як для фахівців різних спеціальностей, так і для широких верств населення.
Ключові слова: інтерактивний атлас, населення України, природна і культурна спадщина, геоінформаційне картографування.

Повний текст (PDF)