Вісник НАН України. 2014. № 11. С. 91.

70-річчя  члена-кореспондента НАН України С.Г. ОДУЛОВА

3 листопада 2014 р. виповнюється 70 років відомому українському фізику Сергію Георгійовичу Одулову. Він народився у П’ятигорську, школу і університет закінчив у Києві. З 1966 р. безперервно працює в Інституті фізики НАН України, нині – на посаді головного наукового співробітника. У 1995 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.

В Інституті фізики НАН України С.Г. Одулов формувався як науковець, розширював свій світогляд і набував нових знань у співпраці з видатними вченими професорами В.Л. Броуде, М.С. Соскіним, М.Ф. Дейгеном, М.С. Бродиним, І.С. Горбанем. З роками він почав передавати цей досвід власним учням, більше десяти з яких стали кандидатами, а два – докторами наук.

Наукові інтереси С.Г. Одулова зосереджені на вивченні нелінійних взаємодій хвиль світла між собою та з речовиною, в якій вони розповсюджуються. Він є співавтором більш як 10 монографій і розділів у колективних роботах, а також понад 200 публікацій. Кількість посилань на одну з них перевищує півтори тисячі (Ferroelectrics, 1979).

За вагомий внесок у формування фізичних основ динамічної голографії Сергій Георгійович став у 1982 р. лауреатом Державної премії СРСР разом із М.С. Бродиним та М.С. Соскіним. У 1999 р. Оптичне товариство Америки вперше обрало українця, С.Г. Одулова, своїм дійсним членом «за піонерний та провідний внесок у фоторефрактивну нелінійну оптику та за відкриття і експерименти з фоторефрактивними генераторами світла».

Престижна міжнародна дослідницька премія Олександра фон Гумбольдта, яку присуджено С.Г. Одулову в 2001 р. «за внесок у розвиток інноваційних вимірювальних технологій та реєстрації зображень із високою роздільною здатністю», забезпечила йому та його учням можливість проведення спільних досліджень у провідних університетах Німеччини та Франції. Важливим результатом останнього року стали передбачення та експериментальна реалізація голографічного запису двома надкороткими імпульсами світла, які різняться за кольором.