Вісник НАН України. 2017. № 4. С. 98

80-річчя академіка НАН України В.Н. РЕДЬКА

Відомий учений в галузі інформатики, лауреат Державної премії України, академік НАН України Володимир Никифорович Редько народився 12 квітня 1937 р. в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в якому з 1971 р. постійно працює.

В.Н. Редько започаткував теорію предметно-об’єктних відношень, яка пізніше отримала назву теорії дефініторів. Принциповою особливістю цієї теорії є те, що як домінанти досліджень у ній виступають не стільки об’єкти, скільки дефінітори як бінарні відношення між об’єктами та предметами, що їх обумовлюють. У рамках теорії дефініторів було розвинуто теорію дефініторних алгебр і розв’язано проблеми С. Кліні про аксіоматизацію регулярних та квазірегулярних алгебр. Згодом В.Н. Редько забагатив теорію дефініторних алгебр до теорії дефініторних процесорів. Методами дефініторного процесування дано повне вирішення проблем параметризації систем програмування, зокрема розв’язано проблему Д. Кнута про інтенсіональну параметризацію його атрибутних систем.

Нині наукова діяльність В.Н. Редька пов’язана зі збагаченням теорії дефініторів до теорії композиційного дефініторування. Методами композиційного дефініторування, насамперед композиційного програмування та дескриптування, йому вдалося розв’язати систему принципово складних інформатико-математичних проблем, окремі з яких не мали вирішення понад 50 років. Зокрема, розв’язано низку ключових проблем, пов’язаних з конотативними підходами Г. Фреге, А. Чорча, Р. Карнапа, Б. Рассела, У.О. Куайна та денотативними підходами С. Кліні, А. Тарського, Д. Скотта, Ю.Л. Єршова. Цим було закладено інформатико-математичне підґрунтя для прагматико-обумовленого взаємодоповнення теорій композиційного програмування, дескриптування та дефініторування в рамках єдиної теорії дефініторів. Можна сказати, що В.Н. Редько не лише започаткував програмологію, а й створив основу для її подальшого розвитку у природному взаємодоповненні з дескриптологією та сутністологією.

Повний текст