Вісник НАН України. 2014. № 8. С. 11–15.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
18 червня 2014 року

Моделювання та оптимізація в термомеханіці неоднорідних тіл (доповідач — член-кореспондент НАН України Р.М. Кушнір)

Сучасне українське мистецтвознавство: новий погляд, переосмислення та наукова координація (доповідач — доктор мистецтвознавства Т.В. Кара-Васильєва)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач – член-кореспондент НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання Президії НАН України 18 червня 2014 р. академік НАН України Б.Є. Патон вручив державні нагороди України групі провідних учених НАН України.

На засіданні Президії HAH України члени Президії HAH України та запрошені заслухали наукову доповідь директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України члена-кореспондента НАН України Романа Михайловича Кушніра на тему «Моделювання та оптимізація в термомеханіці неоднорідних тіл».  Доповідь було присвячено важливим фундаментальним результатам з математичних проблем термомеханіки неоднорідних твердих тіл, отриманим в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України. В Інституті започатковано новий науковий напрям фундаментальних досліджень – термодинамічне моделювання та дослідження взаємопов’язаних процесів різної природи в структурно-неоднорідних тілах. Одержані результати дістали визнання провідних фахівців і відповідають найкращим світовим досягненням у цій галузі. Запропоновано варіант теорії механотермоелектродифузії для тіл, здатних до намагнічування та поляризації за дії зовнішнього електромагнітного поля. Здійснено постановку нових лінійних та нелінійних контактно-крайових задач теплопереносу і термопружності для опромінюваних нескінченних шаруватих пластин за різних комбінацій радіаційних властивостей складників, запропоновано методику їх розв’язування. Це дало змогу створити теоретичні основи розроблення пристроїв інфрачервоної техніки, а також опрацьовувати раціональні режими експлуатації елементів конструкцій та приладів за дії інтенсивного електромагнітного випромінювання.  Повний текст (PDF)