2016 №10

ПОДІЇ
Поглиблення науково-технічного співробітництва між Європейським Союзом та Україною
Інформаційний день Об’єднаного дослідницького центру Європейської комісії
Аннотація    Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
14 вересня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Багрій І.Д.
https://doi.org/10.15407/visn2016.10.018
Сучасні наукові підходи до розроблення екологічно орієнтованих технологій пошуків родовищ вуглеводнів та підземних вод
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 14 вересня 2016 року
Аннотація    Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Кіндзерський Ю.В.
https://doi.org/10.15407/visn2016.10.027
Антикризова промислова політика: варіант вітчизняного концепту
Аннотація    Повний текст (PDF)

Круть О.А., Білецький В.С.
https://doi.org/10.15407/visn2016.10.043
Вугільні технології: теорія і практика селективної масляної агрегації
Аннотація    Повний текст (PDF)

Гольдін П.Є.
https://doi.org/10.15407/visn2016.10.051
Підземні кити України 
Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т.
Чорнобильська аварія: тридцять років потому
До 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС
Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВІ НАПРЯМИ
Трощенко В.Т., Матвєєв В.В., Харченко В.В.,Зіньковський А.П.
Забезпечення міцності матеріалів і конструкцій – запорука створення високонадійної техніки
До 50-річчя заснування Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України
Аннотація    Повний текст (PDF)

РЕЦЕНЗІЇ
Воскобойнікова-Гузєва О.В.
Видавничий дім «Академперіодика»: результати двадцятирічного розвитку 
Рецензія на книгу «Періодичні та книжкові видання Видавничого дому «Академперіодика» НАН України: 1996–2015»
Аннотація    Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Життя і діяльність академіка Г.Є. Пухова 
Ювілейна сесія загальних зборів Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження академіка НАН України Г.Є. Пухова
Аннотація    Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Кремень В.Г., Андрущенко В.П.
Філософія як життя в освіті 
До 75-річчя академіка НАН України Л.В. Губерського
Аннотація    Повний текст (PDF)

Горчакова Н.О.
Відомий учений, справжній педагог і патріот
До 80-річчя члена-кореспондентаНАН України І.С. Чекмана
Аннотація    Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України В.В. Гончарука 
Аннотація
   Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України І.П. Григорюка
Аннотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України К.О. Гогаєва
Аннотація   Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Федірка
Аннотація   Повний текст (PDF)

60-річчя члена-кореспондента НАН України П.І. Лободи 
Аннотація   Повний текст (PDF)