Вісник НАН України. 2020. № 9. С. 30-40
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.030

Горбулін Володимир Павлович —
академік НАН України, перший віцепрезидент НАН України

ЩОДО ЗАХИСТУ МОРСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ

З огляду на актуальність для України проблеми захисту її інтересів на приморських напрямках актуалізується необхідність формування Національної морської політики України. Швидке реагування та скоординовані дії Військово-морських сил можна забезпечити лише завдяки створенню єдиної системи, призначеної для моніторингу ситуації та централізованого і безперервного управління діями всіх підрозділів та засобів оборони і безпеки. Обґрунтовано необхідність розроблення і впровадження єдиної комплексної автоматизованої системи управління захистом морського узбережжя (АСУ ЗМУ), однією з головних і обов'язкових умов ефективного функціонування якої є створення єдиного інформаційного простору.
Ключові слова: захист морського узбережжя, Національна морська політика України, єдина комплексна автоматизована система управління захистом морського узбережжя, єдиний інформаційний простір.

Повний текст (PDF)