Вісник НАН України. 2015. № 1. С. 62-66.

МЕЛАШИЧ Сергій Васильович
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
відділу динаміки гідромеханічних систем
Інституту технічної механіки НАН України і ДКА України

ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
АЕРОДИНАМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФІЛІВ КОМПРЕСОРНИХ РЕШІТОК

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 року

Розроблено науково-методичне забезпечення для комплексного розв’язання задач аеродинамічного проектування і оптимізації профілів компресорних решіток, яке може бути використано для визначення раціональних геометричних параметрів лопаткових вінців компресорів авіаційних газотурбінних двигунів на етапі проектування, а також для дослідження структури потоку в компресорних решітках та прогнозування їх аеродинамічних характеристик у робочому діапазоні зміни режимних параметрів. Окремі науково-методичні розробки впроваджено на ДП «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя), і нині їх використовують при проектуванні лопаткових вінців компресорів сучасних газотурбінних двигунів.

Ключові слова: компресорна решітка, аеродинамічна оптимізація, обернена задача газодинаміки, чисельне моделювання.

Проблема підвищення якості аеродинамічного проектування авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) є актуальною як для України, так і для інших країн – розробників авіаційної техніки. Це зумовлено тим, що сьогодні в умовах жорсткої конкуренції дедалі гострішою стає необхідність не лише збереження раніше досягнутих позицій на світових ринках збуту авіаційної техніки, а й їх додаткового посилення, що може бути досягнуто передусім завдяки підвищенню енергоефективності авіаційних ГТД. Енергоефективність авіаційних ГТД значною мірою залежить від розв’язання проблеми підвищення аеродинамічної досконалості проточної частини лопаткових вінців компресорів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є використання сучасних ефективних наукових розробок на етапі проектування компресорів.

У роботі представлено науково-методичне забезпечення для розв’язання задач аеродинамічного проектування та оптимізації лопаткових вінців компресорів ГТД у двовимірній постановці в рамках єдиного підходу. Двовимірна постановка задачі передбачає побудову плоскої компресорної решітки, яка забезпечує заданий поворот потоку за мінімальних втрат механічної енергії в решітці.

Процес аеродинамічного проектування і оптимізації форми профілів компресорних решіток включає розв’язання таких задач:

1) визначення вихідних геометричних параметрів решітки на основі спрощених моделей течії;

2) перевірочні розрахунки аеродинамічних характеристик решітки на основі моделей течії високого рівня;

3) аеродинамічна оптимізація геометричних параметрів профілів компресорних решіток. Повний текст (PDF).