Вісник НАН України. 2018. № 6. С.124

60-річчя члена-кореспондента НАН України І.Ю. ЄГОРОВА

Відомий учений-економіст, дослідник проблем оцінки стану та перспектив розвитку наукового потенціалу в контексті загальних якісних перетворень в українській і світовій економіці Ігор Юрійович Єгоров народився 3 червня 1958 р. у м. Горький (нині — Нижній Новгород, Росія). У 1983 р. закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Професійне становлення І.Ю. Єгорова пов’язане з Центром досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, де він пройшов шлях від аспіранта до завідувача відділу. З 2013 р. він продовжує наукову діяльність у ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» — спочатку як заступник директора, а нині як завідувач відділу інноваційної політики, економіки і організації високих технологій.

У науковому доробку вченого 300 наукових публікацій,  у тому числі дві одноосібні монографії та понад 30 колективних монографій і брошур, виданих в Україні та інших країнах світу; під його керівництвом захистилися п’ять кандидатів економічних наук. І.Ю. Єгоров входив до складу робочих груп із розроблення проектів законів та інших законодавчих актів України щодо регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності; є консультантом Інституту статистики ЮНЕСКО з питань статистики науки та інновацій, членом групи експертів Економічної комісії ООН за напрямом «Економічна співпраця та інтеграція». Він неодноразово був експертом і відповідальним виконавцем від України у міжнародних проектах за рамковими програмами ЄС та програмою «Горизонт-2020».

І.Ю. Єгоров — лауреат премії президентів академій наук України, Білорусі та Молдови за цикл наукових робіт з проблем трансформації науки і наукової політики у країнах з перехідною економікою (1997) та спеціальної відзнаки Держінформнауки України та Державного фонду фундаментальних досліджень України за найбільш цитовану на міжнародному рівні статтю українських авторів у галузі суспільних та гуманітарних наук (2012).

Повний текст