Про журнал

 

 Редакція з глибоким сумом повідомляє, що 19 серпня 2020 р. на 102-му році життя зупинилося серце головного редактора журналу «Вісник НАН України», видатного українського вченого в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, організатора науки, державного та громадського діяча, Президента Національної академії наук України академіка НАН України Бориса Євгеновича Патона.

Легендарна особистість, ровесник Академії, яка, без перебільшення, була всім його життям, мудра, небайдужа, чуйна і глибоко інтелігентна людина, вчений зі світовою славою, талановитий керівник, одне з облич України, за якими нас впізнають у світі, — Борис Євгенович уособлював у собі цілу епоху української науки. Світла пам’ять…

 

Журнал "Вісник Національної академії наук України"
Щомісячний загальнонауковий журнал 
Заснований у жовтні 1928 року

Скорочена назва: Вісник НАН України

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації:
серія КВ № 8923 від 01.07.2004

ISSN 1027-3239 (Print)
ISSN 2518-1203 (Online)
DOI  https://doi.org/10.15407/visn 

Мова видання: українська, російська, англійська
Засновник: Національна академія наук України
Видавець: Видавничий дім "Академперіодика"
Періодичність: 12 разів на рік

Проблематика:
Видання широко висвітлює діяльність НАН України, основні проблеми організації та координації фундаментальних і прикладних наукових досліджень, актуальні питання розвитку науки та інноваційної діяльності, сучасний стан та перспективи досліджень з найважливіших галузей природничих, технічних і суспільних наук як в Україні, так і в світі, повідомляє про досягнення наукових колективів та окремих учених.

Редакційна колегія журналу «Вісник НАН України» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу.

З 2015 р. всі наукові публікації журналу мають цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс 10.15407/visn.

Підписатися на visnyk-nanu.org.ua RSS