Вісник НАН України. 2019. № 1. С.105

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. БОНДАРЕНКА

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України Володимир Петрович Бондаренко народився 19 січня 1939 р. Після закінчення в 1961 р. Київського політехнічного інституту працював у ЦКТБ твердосплавного інструменту, Інституті надтвердих матеріалів (ІНМ), навчався в аспірантурі КПІ. У 1971 р. повернувся до ІНМ. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. З 2006 р. є головним науковим співробітником Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, виконуючи також обов’язки завідувача відділу спікання твердих сплавів і вольфрамовмісних композитів.

Основними напрямами наукової діяльності В.П. Бондаренка є розроблення фізико-хімічних основ технології виробництва твердих сплавів і надкрупнозернистих композиційних матеріалів з багатошаровою структурою; вивчення впливу технологічних факторів на їх мезо- і наноструктуру; створення високоефективних триботехнічних матеріалів з високомодульними наповнювачами та способів виготовлення з них фасонних і великогабаритних виробів, що працюють в умовах змащування малов’язкими рідинами (водою, бензином, гасом, нітрином, кислотами і лугами); розроблення конструкцій печей і спеціальних блоків для спікання твердосплавних виробів у прецизійно-контрольованому газовому середовищі. В.П. Бондаренко зробив значний внесок у створення вольфрамовмісних матеріалів для атомної та термоядерної енергетики, апаратів високого тиску, виробів спеціального призначення та газотранспортної техніки. Останнім часом він приділяє багато уваги розробленню 3D-принтерних технологій, еластостатичному та інжекційному формуванню матеріалів з унікальною структурою, спеціально сформованим карбідним скелетом, заданою неоднорідністю структурних складових.

В.П. Бондаренко брав активну участь у створенні дільниць твердих сплавів на провідних підприємствах України та РФ. Є фундатором Державного науково-виробничого підприємства «Алкон-твердосплав» НАН України.

Повний текст