Вісник НАН України. 2015. № 12. С. 10–14.

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
21 жовтня 2015 року

Про підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020» (доповідач – академік НАН України А.Г. Загородній)

Наукові повідомлення молодих учених НАН України (доповідачі – кандидат хімічних наук М.І.Теребінська; кандидат економічних наук Г.О. Обиход; кандидат технічних наук Є.М.Бродніковський)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач –  академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

На засіданні Президії НАН України 21 жовтня 2015 р. члени Президії HAH України та запрошені заслухали доповідь віце-президента НАН України академіка НАН України Анатолія Глібовича Загороднього про підсумки участі науковців НАН України в Сьомій рамковій програмі ЄС з досліджень та технологічного розвитку й перспективи участі у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020» .

Міжнародне наукове співробітництво було і є одним із пріоритетів діяльності Національної академії наук України. На щорічних сесіях Загальних зборів НАН України неодноразово наголошувалося, що активна співпраця з провідними зарубіжними науковими центрами, фондами та програмами дає змогу вітчизняним ученим підтримувати належний рівень досліджень, працювати на унікальному сучасному обладнанні, мати доступ до світових баз даних, отримувати фінансову та матеріально-технічну підтримку наукових проектів. Особливе значення для Академії має участь у програмах Європейської комісії.

Участь українських учених у багатосторонніх проектах Сьомої рамкової програми ЄС з досліджень та технологічного розвитку (FP7), яка тривала з 2007 по 2013 р., надала додаткового поштовху для розвитку досліджень за багатьма сучасними науковими напрямами. Наукові колективи 52 установ Академії брали участь у виконанні 97 проектів цієї програми. Найбільша кількість проектів припадала на відділення фізики та астрономії (25), фізико-технічних проблем матеріалознавства (13), наук про Землю (10), хімії (9), інформатики (8). Окремі проекти FP7 були спрямовані також на створення передумов для включення науковців установ НАН України до подальших європейських дослідницьких програм.

Так, у програмі ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт-2020», яка спрямована переважно на розроблення нових технологій, розвиток інфраструктури, підтримку досліджень у галузі нано-, біо-, інформаційно-комунікаційних технологій, нових

матеріалів, космосу, а також проектів, пов’язаних з проблемами сталого розвитку, за підсумками перших конкурсів учені НАН України вже є учасниками 18 проектів.

Підписання Угоди про асоційоване членство України у програмі «Горизонт-2020» змінює на краще правила участі українських науковців у цій програмі, відкриваючи ширші можливості для започаткування спеціальних конкурсів, представництва України в тематичних програмних та стратегічних комітетах. Активне використання цих можливостей має стати першорядним завданням усіх наукових установ та відділень Академії, а також Комісії НАН України з питань євроінтеграції. Для розповсюдження інформації про конкурси «Горизонт-2020» та надання консультацій на базі установ НАН України функціонує 9 національних контактних пунктів.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха, академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка академік НАН України М.Т. Картель, директор Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України член-кореспондент НАН України В.З. Туркевич, директор Інституту космічних досліджень НАН України та ДКА України член-кореспондент НАН України О.П. Федоров, голова Північно-Східного наукового центру НАН України та МОН України академік НАН України В.П. Семиноженко, голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України академік НАН України З.Т. Назарчук, директор Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України» академік НАН України В.М. Геєць.

Президія НАН України наголосила на важливості використання всіх можливостей, які відкриваються з набуттям Україною статусу асоційованого члена в програмі ЄС «Горизонт-2020». Для ефективної реалізації цього завдання необхідно й надалі підтримувати постійний діалог з окремими директоратами Єврокомісії, забезпечити широке представництво Академії в програмних і стратегічних комітетах. Слід сконцентрувати зусилля на започаткуванні спеціальних конкурсів у рамках програми «Горизонт-2020», що має стати одним із важливих напрямів роботи Комісії НАН України з питань євроінтеграції на чолі з академіком НАН України А.Г. Загороднім. Разом із Міністерством освіти і науки України Академії потрібно також наполегливо працювати над тим, щоб ліквідувати всі перешкоди нормативного та організаційного характеру, які ускладнюють інтеграцію українських учених до європейського дослідницького простору. Повний текст