Вісник НАН України. 2015. №2. С. 101.

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. ВАСИЛЬЄВА

Відомий учений у галузі електротехніки та прикладного математичного моделювання, доктор технічних наук (1972), професор (1974), заслужений діяч науки і техніки України (1985), член-кореспондент НАН України (1982) Всеволод Вікторович Васильєв народився 28 лютого 1935 р. у Воронежі. Після закінчення Таганрозького радіотехнічного інституту працював в Інституті кібернетики (1959–1971) та Інституті електродинаміки АН УРСР (1971–1981). З 1981 р. – в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, де обіймав посаду заступника директора з наукової роботи, а нині є керівником Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці цього Інституту.

Основна наукова і практична діяльність В.В. Васильєва пов’язана з вирішенням фундаментальних питань математичного моделювання, таких як операційні методи математичного моделювання, аналіз, оптимізація та моніторинг складних динамічних систем. Результати досліджень В.В. Васильєва та його співробітників з вивчення функціональної надійності динамічних систем стали основою успішного розвитку методів і систем комп’ютерного моніторингу складних технологічних процесів і об’єктів енергетичного призначення. Всеволод Вікторович – один із засновників наукової школи в галузі паралельного оброблення інформації та моделювання динамічних систем, серед його учнів 6 докторів і 33 кандидати наук. Він є автором більш як 430 наукових праць, у тому числі 14 монографій, має 150 свідоцтв на винаходи і патентів.

Під його керівництвом і за безпосередньої участі було розроблено низку спеціалізованих моделюючих машин і комплексів для вирішення завдань будівельної механіки і теорії пружності, а також дослідження операцій; тренажерні системи для навчання електрозварюванню, які випускалися серійно.

Інженерну, наукову та громадську діяльність В.В. Васильєва високо оцінено державою і науковою спільнотою. Його відзначено премією НАН України ім. С.О. Лебедєва (1988), нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2003).