Вісник НАН України. 2020. № 2. С. 3-13
https://doi.org/10.15407/visn2020.03.003

ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович —
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу історії України другої половини ХХ ст. Інституту історії України НАН України

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО

У статті розкрито деякі маловідомі суспільно-політичні орієнтири великого природознавця, філософа і мислителя Володимира Івановича Вернадського, що характеризують багатовимірність його неординарної особистості. Нещодавно у видавництві «Академперіодика» вийшла друком монографія автора статті В.М. Даниленка «В.І. Вернадський. Простір життя і думки», в якій життєпис відомого вченого підготовлено на основі його праць, щоденників, листів, недоступних раніше документів і матеріалів та подано в контексті складних і суперечливих суспільно-політичних процесів тієї епохи.

Повний текст (PDF)