2020 №1

ІНТЕРВ’Ю
За підсумками року
І
нтерв’ю Президента НАН України академіка Б.Є. Патона
Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
6 листопада 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
20 листопада 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Яцків Я.С.
Про концептуальні засади провадження видавничої діяльності в НАН України 
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Зуєв О.Л.
https://doi.org/10.15407/visn2020.01.029

Математична теорія керування: нелінійна динаміка та інженерні застосування 
За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Горбулін В.П.
Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Комісаренко С.В., Моргун В.В.
Про результати виконання програми НАН України «Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства»
С
тенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Сергієнко І.В., Задірака В.К., Швідченко І.В.
https://doi.org/10.15407/visn2020.01.056
Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп’ютерних технологій
Анотація   Повний текст (PDF)

ПОДІЇ
Федорончук М.М. ,Зав’ялова Л.В., Кучер О.О., Коломійчук В.П., Конякін С.М., Лисогор Л.П., Прядко О.І.
https://doi.org/10.15407/visn2020.01.062
Синантропізація флори та рослинності — серйозна загроза біорізноманіттю
III Всеукраїнська наукова конференція «Синантропізація рослинного покриву України»
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Самойленко А.М., Романюк А.С., Сердюк А.С.
Видатна постать у теорії наближення ХХ століття
Д
о 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Корнєйчука
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Ясь О.В.
Історик у просторі науки
Д
о 70-річчя академіка НАН України В.А. Смолія
Анотація   Повний текст (PDF)

Степанюк Л.М., Павлишин В.І., Сьомка Л.В.
Талановитий вчений, мудрий керівник і організатор
Д
о 70-річчя академіка НАН України О.М. Пономаренка
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України В.П. Черних
Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України В.Я. Тація
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України М.С. Веселовського 
Повний текст (PDF)

70-річчя академіка НАН України М.З. Згуровського
Повний текст (PDF)

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.С. Лисенка
Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. Слободяника 
Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України В.М. Пугача
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.В. Гектіна 
Повний текст (PDF)