Вісник НАН України. 2016. № 2. С. 67-72. 

РОБОТА ЗАДЛЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Презентація доповіді Програми розвитку ООН з людського розвитку за 2015 рік

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України провели відкриту презентацію доповіді про людський розвиток за 2015 рік, на якій представили основну тему – робота задля людського розвитку, навели ключові висновки і рекомендації та окреслили нові виклики.

17 грудня 2015 р. у приміщенні Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України відбулася презентація доповіді Програми розвитку ООН (ПРООН) з людського розвитку за 2015 рік. Доповідь про людський розвиток – провідна глобальна щорічна публікація ПРООН, що видається з 1990 р. і містить незалежний, емпірично обґрунтований аналіз основних питань, тенденцій та політики у сфері розвитку. Крім того, в ній наводиться індекс людського розвитку (Human Development Index, HDI), за яким 188 країн і територій розподіляються в порядку їх досягнень у цій сфері.

У доповіді за 2015 р. «Робота задля людського розвитку», представленій 14 грудня в Аддис-Абебі, основний акцент, як випливає з назви, було зроблено на важливості роботи для забезпечення сталого людського розвитку. Причому з точки зору людського розвитку поняття робота є набагато ширшим, ніж поняття робочі місця чи зайнятість. Воно охоплює багато інших видів праці, таких як робота з догляду, піклування, добровільна, громадська, волонтерська, творча робота. Якщо робота має позитивний характер, вона надає не лише матеріальні блага, а й сприяє об’єднанню людей, їх соціальній згуртованості, набуттю ними нових знань, зменшує нерівність у суспільстві, підсилює в людині почуття гідності. У доповіді міститься заклик до всіх країн світу враховувати у своїй соціально-економічній політиці нові реалії на ринку праці, зумовлені глобалізацією та цифровою революцією.

Зі вступним словом до учасників засідання звернувся директор представництва ПРООН в Україні Янтомас Хімстра. Він підкреслив, що минуло вже 25 років від часу представлення першої доповіді про людський розвиток, що започаткувало новий підхід для просування ідеї добробуту людини. Розвиток людського потенціалу має на меті збільшення багатства людського життя, а не просто багатства країни, в якій ці люди живуть. За останні чверть століття вдалося значно зменшити кількість людей, що проживають в умовах низького рівня людського розвитку, і тепер, щоб закріпити цей прогрес, необхідно зосередити увагу на питаннях праці.

Пан Янтомас Хімстра зауважив, що роботи попереду ще багато. Він навів деякі цифри з цьогорічного звіту ПРООН. У світі лише 27% населення охоплено всебічним соціальним захистом. Посилюється нерівність багатих і бідних верств населення: у 2014 р. 1% жителів планети володіли 48% світового багатства, а у 2016 р. цей показник, за прогнозами, сягне більш як 50%. Один мільярд осіб зайняті в первинних галузях економіки, таких як сільське господарство, рибальство, лісове господарство, і живуть на межі бідності. Загалом у світі жінки заробляють на 24% менше, ніж чоловіки, значною мірою через їх домінування у сфері неоплачуваної роботи. Отже, на сьогодні посилення людського розвитку у світі за допомогою роботи потребує політичного втручання. Якщо не вжити відповідних заходів, суспільство та економіка не отримають бажаного результату.

Віце-президент НАН України академік НАН України Сергій Іванович Пирожков наголосив на фундаментальному значенні доповіді з людського розвитку ПРООН для формування погляду на сучасний світ, розвиток людського потенціалу, подальший технічний та соціальний прогрес. Для України зараз це особливо важливо, оскільки, розробляючи стратегії розвитку країни та впроваджуючи реформи в різних галузях суспільно-економічного життя, ми передусім маємо створити умови для того, щоб кожна людина могла реалізувати свій творчий потенціал і тим самим забезпечити собі комфортні умови життя. Саме це і є необхідною передумовою для соціально-економічного розвитку держави. С.І. Пирожков також висловив надію, що тісна і плідна співпраця, яка вже давно склалася між представництвом ПРООН в Україні та установами НАН України, допоможе не на словах, а на ділі впровадити в національні стратегії принципи сталого людського розвитку.

Радник з питань демократичного врядування ПРООН в Україні Маркус Бранд сформулював основні висновки, що випливають з Доповіді про людський розвиток 2015 р.

1. Робота тісно пов’язана з розвитком людського потенціалу, але нинішня концепція робочих місць не охоплює багатьох видів роботи, важливих для людського розвитку. Сучасні реалії світу створюють як нові можливості (інновації, підприємництво, передові технології), так і нові ризики (вилучення некваліфікованих працівників, скорочення робочих місць). Повний текст