Вісник НАН України. 2018. № 6. С.35-42
https://doi.org/10.15407/visn2018.06.035

ЛІБАНОВА Елла Марленівна
академік НАН України, академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

ВЕРНЕР Ігор Євгенович —
голова Державної служби статистики України

ПРО НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ
Стенограма співдоповіді на спільному засіданні Президії НАН України та Колегії Державної служби статистики України 4 квітня 2018 року

У співдоповіді розглянуто важливі питання, пов’язані із затвердженням розроблених ученими НАН України та фахівцями Держстату України переліку етнічних груп і переліку мов для використання їх під час підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення та в подальшому для оброблення матеріалів перепису, а також окреслено наступні заходи з науково-методичного супроводу переписної кампанії.

Доповідь Е.М. Лібанової

Шановні члени Президії!

Шановні колеги!

Як ви знаєте, рішенням Кабінету Міністрів України другий Всеукраїнський перепис населення було перенесено на 2020 р. Згідно зі ст. 5 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» та відповідно до міжнародних рекомендацій сформовано програму майбутнього перепису. Учені НАН України беруть участь у підготовчій роботі з проведення Всеукраїнського перепису населення, в рамках якої ми маємо на сьогодні ще низку невирішених питань щодо його наукового забезпечення.

По-перше, це питання щодо методів проведення перепису: чи будуть використані традиційні методи, коли переписувач особисто приходить до кожної домівки з паперовою анкетою або спілкується телефоном, чи це будуть якісь інноваційні методи з використанням сучасних електронних гаджетів і можливостей інформаційних технологій.

По-друге, зараз обговорюється доцільність ідентифікації особи, про яку збирається інформація в рамках перепису населення.

По-третє, це питання, пов’язані з переліком груп етнічного походження (національностей) та переліком мов. Формування цих переліків має ґрунтуватися на принципах максимального охоплення, забезпечення порівнюваності з даними попередніх переписів та розуміння населенням поставлених запитань. Саме з огляду на необхідність чіткого усвідомлення людьми сутності поставлених запитань ми вирішили зберегти термін «національність», хоча формально він означає належність до країни, нації, закріплену юридичним статусом громадянства. Проте є велика ймовірність того, що чіткіший термін «етнічне походження» може спричинити нерозуміння людей, про що саме їх запитують.

І по-четверте, ми маємо визначитися щодо доцільності виокремлення такої групи населення, як вимушені переселенці, або внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Дещо детальніше зупинюся на кожній з цих проблем.

Технології збирання інформації. При проведенні Всеукраїнського перепису населення поряд зі збереженням (в обмежених обсягах) традиційного методу перепису населення потрібно ширше застосовувати сучасні технології збирання інформації. Під традиційними методами мається на увазі використання паперових носіїв, тобто переписної документації, до якої переписувач вносить інформацію, отриману або під час персонального інтерв’ю «віч-на-віч» з безпосереднім відвідуванням житлових приміщень, або у телефонному режимі. Ми ж рекомендуємо, щоб переписувачі проводили перепис, якомога більше застосовуючи комп’ютерні технології та сучасні методи, такі як:

1) CAPI (Computer assisted personal interviewing) — персональне інтерв’ю «віч-на-віч» з використанням мобільного пристрою (планшет, смартфон тощо);

2) CATI (Computer assisted telephone interviewing) — телефонне інтерв’ю з використанням стаціонарного комп’ютера;

3) CAWI (Computer assisted web interviewing) — онлайн-інтерв’ю з використанням мережі Інтернет.

Беззаперечною перевагою сучасних методів є те, що інформація з електронних пристроїв одразу потрапляє на сервер і швидко обробляється. Більше того, з огляду на те, що, як передбачається, мобільні пристрої будуть обладнані системою GPS-моніторингу, це дасть можливість контролювати якість роботи переписувачів, оскільки в базі даних чітко відображується, чи заходив переписувач до конкретної оселі, чи ні. Для телефонного опитування за методом CATI є спеціалізоване програмне забезпечення, яке гарантує високий рівень контролю як за процесом збирання інформації, так і за її якістю. Зазначені технології збирання інформації вже досить тривалий час використовують у країнах Європейського Союзу, і ми маємо чудову можливість скористатися їхнім досвідом з проведення широкомасштабних опитувань.

Повний текст