Вісник НАН України. 2021. № 1. С. 47-52
https://doi.org/10.15407/visn2021.01.047

Долінська Ірина Ярославівна —
доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу акустичних методів та засобів технічної діагностики Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1143-8895

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАЛИШКОВОГО РЕСУРСУ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ДОВГОТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 23 грудня 2020 року

Із застосуванням законів термодинаміки сформульовано загальний енергетичний підхід для дослідження заповільненого руйнування конструкційних матеріалів під дією силового навантаження (статичного, циклічного, маневрового режиму його зміни), високих температур, воднево-корозійних середовищ, нейтронного опромінення. На його основі розроблено моделі процесу і методи прогнозування залишкового ресурсу елементів конструкцій у зазначених умовах експлуатації. Проведено розрахунок залишкового ресурсу елементів енергетичного устаткування (паропровід, елементи парових турбін), труб нафтогазопроводів, елементів атомних електростанцій та корпусів реактора гідрокрекінгу нафти.
Ключові слова: довготривала експлуатація, заповільнене руйнування, тріщина, робоче середовище, енергетичний підхід, математична модель, залишковий ресурс.

Повний текст (PDF)