Вісник НАН України. 2020. № 11. С.26-28
https://doi.org/10.15407/visn2020.11.026

Рафальський Олег Олексійович —
член-кореспондент НАН України, віцепрезидент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України

ПРО СТВОРЕННЯ КОМІСІЇ НАН УКРАЇНИ З ПИТАНЬ КОМУНІКАЦІЙ ІЗ СУСПІЛЬСТВОМ І ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2020 року

У доповіді наголошено на необхідності активізації роботи з інформування широких кіл громадськості про досягнення сучасної науки, найважливіші результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вчених НАН України, висвітлення ролі Академії у вирішенні важливих загальнодержавних проблем, налагодження дієвих механізмів комунікації з представниками засобів масової інформації. З метою успішного вирішення поставлених завдань запропоновано створити комісію НАН України з питань комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності.

Повний текст (PDF)