2020 №4

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ НАН УКРАЇНИ
До 150-річчя від дня народження академіка АН УРСР Євгена Оскаровича Патона
Ювілейна сесія Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Лобанов Л.М.
Життєвий і творчий шлях видатного вченого Є.О. Патона
Стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 року
Повний текст (PDF)

Згуровський М.З.
Патони і Київський політехнічний інститут 
Стенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 року

Повний текст (PDF)

Онищенко О.С.
Суспільне значення творчої спадщини академіка Євгена Оскаровича Патона
С
тенограма доповіді на ювілейній сесії Загальних зборів НАН України 5 березня 2020 року
Повний текст (PDF)

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
12 лютого 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

Із зали засідань Президії НАН України
26 лютого 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

З КАФЕДРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
Радченко В.Г.
Про результати виконання цільової комплексної міждисциплінарної програми наукових досліджень НАН України з розробки наукових засад раціонального використання природно-ресурсного потенціалу та сталого розвитку на 2015–2019 роки
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Андон П.І.
Про підсумки виконання програми інформатизації НАН України у 2015–2019 роках
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Пирожков С.І.
Про Національну доповідь НАН України «Євроатлантичний вектор України»
С
тенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

Єрмоленко А.М. 
Спадщина Г.С. Сковороди і сучасність (до 300-річчя від дня народження) 
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 26 лютого 2020 року
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Маруняк Є.О.
https://doi.org/10.15407/visn2020.04.073
Просторовий розвиток України в глобальній візії 
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОВА СПАДЩИНА
Шаталов М.М.
Творці теорії абіогенного генезису нафти і газу: учитель і учень 
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
75-річчя академіка НАН України В.М. Гейця
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Омельчука
Повний текст (PDF)

70-річчя члена-кореспондента НАН України С.О. Івахненка
Повний текст (PDF)

50-річчя члена-кореспондента НАН України А.І. Ємець
Повний текст (PDF)