80-річчя члена -кореспондента НАН України В . Й. СУГАКОВА

Відомий вчений у галузі фізики твердого тіла, лауреат Державної премії України, премій НАН України ім. К.Д. Синельникова та ім. С.І. Пекаря, член-кореспондент НАН України Володимир Йосипович Сугаков народився 7 листопада 1936 р. у м. Златопіль на Кіровоградщині. У 1960 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 1979 р. працює в Інституті ядерних досліджень НАН України на посаді завідувача відділу теоретичної фізики. В.Й. Сугаков розробив теорію електронних спектрів та оптичних властивостей молекулярних кристалів з дефектами. Він вивчає вплив ядерного опромінення на властивості твердих тіл, здійснює пошук радіаційно стійких матеріалів та методів підвищення радіаційної стійкості. Володимир Йосипович першим застосував методи дослідження процесів самоорганізації в нелінійних нерівноважних системах до опромінених кристалів. Зокрема, було узагальнено теорію фазових переходів у нестаціонарних нелінійних системах на випадок частинок зі скінченним часом життя. На основі цієї узагальненої теорії дано пояснення утворення надпровідності в бінарних напівпровідниках при ядерному опроміненні, спостережуваному експериментально в ІЯД НАН України, а також експериментальних даних оптичних властивостей наноструктур з подвійними квантовими ямами. В.Й. Сугаков уперше розробив теорію і дослідив різноманітні властивості локальних екситонів; запропонував новий механізм спін-ґраткової релаксації триплетних збуджень (СПВ-механізм). Він розробив новий метод поляризації спінів електронів і ядер при тунелюванні електронів через подвійний гетероперехід, побудований на базі напівмагнітних напівпровідників. В.Й. Сугаков змоделював фізичні властивості паливовмісних матеріалів реактора 4-го блока ЧАЕС, на якому стався вибух. Такі матеріали важко досліджувати експериментально через їх високу активність, проте дані про цей об’єкт дуже важливі для прогнозування подальших процесів на 4-му енергоблоці. В.Й. Сугаков та його колеги запропонували модель для пояснення деградації паливовмісних матеріалів.

Повний текст (PDF)