Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 55–60.

КРУТЬ Олександр Анатолійович
доктор технічних наук,  головний науковий співробітник
Інституту вугільних енерготехнологій НАН України

ДУНАЄВСЬКА Наталія Іванівна –
кандидат технічних наук, в. о. директора
Інституту
 вугільних енерготехнологій НАН України

ПРОБЛЕМИ СОЛОНОГО ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

На основі оцінки сучасних технологічних процесів гірничозбагачувального виробництва розглянуто шляхи розв’язання проблеми промислового використання солоного вугілля в теплоенергетиці України. На сьогодні впровадження запропонованого підходу є найбільш економічно доцільним порівняно з іншими технологіями з підготовки, перетворення і отримання кондиційного палива з такого вугілля.

Ключові слова: солоне вугілля, граничні умови, відсаджувальний процес, енергозабезпечення.

У західній та північній частині Українського Донбасу (Дніпропетровська, Полтавська, Луганська області) розвідано значні вугільні родовища так званого солоного вугілля. Основні з них – Новомосковське, Петриківське, Богданівське, Старобільське, розвідані запаси яких становлять близько 12 млрд т високоякісного вугілля марок Д і Г. Загалом це приблизно 25% усіх запасів низькозольного, висококалорійного палива таких марок в Україні. Крім того, високий вихід летких речовин, низька вологість, невелика глибина залягання пластів роблять цей вид вугілля перспективним твердим паливним ресурсом для вітчизняних ТЕС. Однак це можливо лише за наявності промислових, економічно привабливих технологій енергетичного використання вугілля з таких родовищ. Причина одна – домінування у вугіллі шкідливої домішки – водорозчинної солі у вигляді галіту. Підвищений вміст натрію і хлору призводить не лише до ускладнення процесу спалювання вугілля в котлоагрегатах (шлакування поверхні нагріву, значна корозія), а й до негативних екологічних наслідків (виділення токсичних сполук аж до утворення діоксинів) [1].

Отже, незважаючи на те, що запаси солоного вугілля є на всіх континентах земної кулі, зазначені вище характеристики стримують його енергетичне використання у світі. Повний текст (PDF).