Вісник НАН України. 2020. № 10. С.82-99
https://doi.org/10.15407/visn2020.10.082

Ємельянов Володимир Олександрович —
член-кореспондент НАН України, директор Державної наукової установи «Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України»

ОКЕАН. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ НАУК ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

Сучасний швидкий розвиток морських наук та інновацій у світі зумовлює дедалі ширше використання отриманих ними фундаментальних і прикладних результатів, зокрема пов’язаних з морем технологій, практично в усіх сферах людського буття. У державній політиці розвинених морських країн дослідження і розробки, спрямовані на краще розуміння ролі Світового океану та можливостей його використання для вирішення екологічних, соціально-економічних та безпекових завдань, давно входять до числа найбільш пріоритетних. Розкриваючи базові проблеми організації і функціонування вітчизняної морської наукової та інноваційної діяльності, автор зазначає, що подальше зволікання з виробленням стратегії такої діяльності не лише може призвести до остаточної втрати нашою країною статусу морської держави, а й ускладнить перспективи її подальшого соціально-економічного розвитку та послабить систему національної безпеки. У статті запропоновано концептуальні засади стратегії розвитку морської наукової та інноваційної діяльності в Україні.
Ключові слова: Світовий океан, стратегія розвитку морської наукової та інноваційної діяльності в Україні, статус морської держави.

Повний текст (PDF)