Вісник НАН України. 2017. № 9. С.105

70-РІЧЧЯ ЧЛЕНА-КОРЕСПОНДЕНТА НАН УКРАЇНИ Г.Г. ЛЕВЧЕНКА

14 вересня 2017 р. виповнилося 70 років відомому фізику-експериментатору, доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату премії НАН України імені Л.В. Шубникова, члену-кореспонденту НАН України Георгію Георгійовичу Левченку. Після закінчення 1974 року Донецького державного університету він працює у Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України, де пройшов шлях від інженера до заступника директора.

Наукова діяльність Г.Г. Левченка пов’язана з дослідженнями в галузі магнетизму, фізики твердого тіла, рідин і молекулярних сполук, одержаних при спільному використанні рентгенівської, месбауерівcької, ЕПР, ЯМР, оптичної спектроскопії та методів теоретичної та обчислювальної фізики; вивченням структурних особливостей речовин різної будови; розробленням сучасного устаткування для магнітних і спектроскопічних досліджень за наднизьких температур і високих тисків. На особливу увагу заслуговують результати вивчення спін-кросоверного явища в молекулярних металоорганічних сполуках під високим тиском, такі як індукування тиском повного переходу високий спін – низький спін; одержання квантового п’єзомагнітного ефекту; отримання ефекту ізомеризації під тиском за кімнатної температури; експериментальне і теоретичне встановлення закономірностей зміни спінових станів під тиском. Ці результати є загальновизнаними і лежать в основі сучасних уявлень про молекулярний магнетизм та можливості його використання для розроблення нового напряму в електроніці, який ґрунтується на властивостях, пов’язаних зі зміною спінового стану локалізованого електрона. Розроблене ним устаткування для роботи в умовах високих тисків і низьких температур використовується в багатьох країнах світу.

Г.Г. Левченко — автор монографії та понад 220 наукових праць; під його керівництвом захищено 4 кандидатські і одну докторську дисертації. Крім наукової роботи, у вільний час Георгій Георгійович пише вірші і нариси, які друкуються в журналах і газетах. Він є автором трьох збірок поетичних творів.

 Повний текст