Вісник НАН України. 2014. №1. С. 110–113

ТУРОВ ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ - доктор хімічних наук, професор, заступник директора 
Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

ЛЕБОДА РОМАН - професор хімічного факультету 
Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща)

ЗАСЛУЖЕНЕ ВИЗНАННЯ ВИДАТНОГО ВНЕСКУ В НАУКУ
Про присудження почесного звання доктора honoris causa
професору Володимиру Мусійовичу Гуньку

25 вересня 2013 р. на засіданні Сенату Університету Марії Кюрі-Скло довської (Люблін, Польща) було прийнято постанову про присудження завідувачу відділу аморфних і структурно впорядкованих оксидів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України професору Володимиру Мусійовичу Гуньку титулу доктора honoris causa цього Університету за видатний внесок у розвиток фізичної хімії, зокрема, за дослідження, пов’язані з синтезом та вивченням властивостей наноматеріалів, нанокомпозитів і біоматеріалів із використанням сучасних експериментальних і теоретичних методів, а також за багаторічну плідну співпрацю з провідними науковими центрами Польщі. Урочиста церемонія вручення В.М. Гуньку грамоти доктора honoris causa відбулася в Університеті Марії Кюрі-Склодовської 27 листопада 2013 р.

На засіданні Сенату Університету Марії Кюрі-Склодовської (УМКС) 25 вересня 2013 р. було ухвалено рішення про присудження титулу доктора honoris causa професору Володимиру Мусійовичу Гуньку, перелік досягнень і заслуг якого було розглянуто Його Величністю Ректором та Сенатом Університету. Рецензентами докторату виступили професори Мечислав Яронець (M. Jaroniec) із США, Анджей Яржебський (A. Jarzebski) та Владіслав Рудзінський (W. Rudzinski) із Польщі, а промотором – професор Роман Лебода (R. Leboda).

Варто зазначити, що досі почесне звання доктора honoris causa в УМКС мали тільки двоє хіміків – керівник Інституту каталізу та хімії поверхні Польської Академії наук д-р Єжі Хабер (J. Haber) і лауреат Нобелівської премії з Інституту фізичної хімії Фріца Габера (Товариство Макса Планка) проф. Герхард Ертль (G. Ertl). Сенат дійшов висновку, що Володимир Гунько зробив значний внесок у світову науку. Його дослідницькі роботи перебувають на вістрі сучасних тенденцій наукових досліджень у галузі створення новітніх матеріалів, вивчення їх властивостей за допомогою сучасних експериментальних і теоретичних методів дослідження. Крім того, В.М. Гунько – талановитий організатор науки, що підтверджує величезна кількість успішних проектів, де він був координатором роботи вчених з багатьох наукових центрів, розташованих у різних країнах світу.

Хоча за фахом Володимир Мусійович є фізиком-теоретиком, проте зіткнувшись на певному етапі своєї наукової кар’єри з хімією, він і досі залишається вірним їй. Нині його науковий доробок ставить його в один ряд з найвидатнішими хіміками України. Багато років В.М. Гунько мав тісні контакти з польськими науковцями, особливо з хімічного факультету УМКС. Цей факультет, як відомо, є одним з найкращих закладів з проведення досліджень у галузі фізики і хімії поверхневих явищ, так само, як і Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, який належить до найбільш визнаних наукових центрів з цього напряму не лише в Україні, а й за кордоном. Тому така співпраця стала основою значних наукових та організаційних успіхів хімічного факультету Університету Марії Кюрі-Склодовської. Повний текст