Вісник НАН України. 2018. № 9. С.29-35

ІЗ ЗАЛИ ЗАСІДАНЬ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ
11 липня 2018 року

Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія (доповідач — член-кореспондент НАН України С.О. Кудря)

Науково-технічні проблеми механічної обробки інструментами з надтвердих матеріалів: стан та перспективи (доповідач — доктор технічних наук С.А. Клименко)

Про нагородження відзнаками НАН України та Почесними грамотами НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України (доповідач — академік НАН України В.Л. Богданов)

Кадрові та поточні питання

Перед початком засідання академік НАН України Б.Є. Патон тепло поздоровив академіка-секретаря Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України академіка НАН України С.В. Комісаренка з ювілеєм і вручив йому Подяку Президії НАН України за вагомі заслуги у зміцненні авторитету вітчизняної біохімічної науки, впровадженні у медичну практику низки новітніх наукових розробок, за плідну і невтомну працю вченого та організатора біохімічних досліджень.

***

Потім президент НАН України академік Б.Є. Патон привітав присутнього на засіданні голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України С.Д. Савчука і повідомив про заплановане підписання Угоди про співпрацю між НАН України та Держенергоефективності України, наголосивши, що відновлювана енергетика є важливою і перспективною галуззю економіки України. Проте спочатку він запропонував заслухати доповідь директора Інституту відновлюваної енергетики НАН України члена-кореспондента НАН України Степана Олександровича Кудрі «Відновлювана енергетика: енергоефективність, економіка, екологія».

Питання розвитку технологій використання відновлюваних джерел енергії набули особливого значення після приєднання України до Європейського енергетичного співтовариства у 2010 р. Згідно з Директивою ЄС 2009/28/ЄC, до 2020 р. частка енергії, отриманої з відновлюваних джерел, у загальному енергоспоживанні в країнах ЄС має становити 20%. Україна взяла на себе зобов’язання до 2020 р. досягти частки відновлюваної енергетики у загальному балансі енергоспоживання на рівні 11%. Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, яку підписала Україна, передбачає необхідність істотного зменшення викидів парникових газів і підтримку розвитку ВДЕ.

В Україні є достатньо чинників, які сприяють впровадженню енергетичних систем на основі відновлюваних джерел. Державна підтримка розвитку ВДЕ полягає у запровадженні загальнодержавної системи законодавчих, правових, фінансово-економічних, нормативно-технічних та аналітично-інформаційних заходів. Так, завдяки впровадженню, згідно з Законом України «Про електроенергетику», спеціальних «зелених» тарифів на електроенергію потужність електростанцій на основі ВДЕ станом на кінець І кварталу 2018 р. становила 1534 МВт, що відповідає 2,8% загальної встановленої потужності в Україні (без урахування великих ГЕС), з яких: фотоелектричні станції — 841 МВт, вітрові — 512 МВт, малі ГЕС — 96 МВт, станції на біомасі — 44 МВт, на біогазі — 41 МВт.

Ще у 2003 р. з метою розвитку та координації досліджень і розробок з відновлюваної енергетики в НАН України у складі Відділення фізико-технічних проблем енергетики було засновано Інститут відновлюваної енергетики НАН України. За час своєї діяльності Інститут отримав низку вагомих результатів у галузі розроблення новітніх технологій та широкого використання ВДЕ. Серед здобутків установи можна відзначити розробки із забезпечення стабільної роботи енергосистем з використанням відновлюваних джерел енергії, підвищення ефективності малих гідроелектростанцій. Крім того, науковці Інституту спільно з фахівцями Держенергоефективності України розробили Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, затверджений Кабінетом Міністрів України.

Темпи зростання обсягів промислового впровадження систем енергопостачання на основі ВДЕ в Україні останнім часом становлять 20–30% щороку, що відповідає аналогічним показникам у країнах ЄС і значно перевищує відповідні темпи в країнах СНД. З метою активнішого залучення інвестицій у розвиток відновлюваної енергетики України, використання сучасних наукових і технічних рішень установ НАН України, передових зарубіжних технологій було розроблено концепцію діяльності Міжнародного інформаційно-демонстраційного центру впровадження та трансферу технологій відновлюваної енергетики. Центр сприятиме ознайомленню потенційних інвесторів, енергопостачальних компаній, споживачів енергії з перевагами використання ВДЕ, а також створить можливості для пріоритетного застосування найбільш ефективних і передових технологій у цій галузі.

В обговоренні доповіді взяли участь академік НАН України Б.Є. Патон, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України С.Д. Савчук, директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України академік НАН України Ю.М. Солонін, директор Інституту технічної теплофізики НАН України академік НАН України Ю.Ф. Снєжкін, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України академік НАН України О.В. Кириленко, заступник міністра освіти і науки України доктор фізико-математичних наук М.В. Стріха, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України академік НАН України Я.С. Яцків, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України академік НАН України А.Г. Білоус.

Повний текст