Вісник НАН України. 2017. № 5. С.107

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.І. ГРИЦЕНКА

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат двох Державних премій України та Державної премії СРСР член-кореспондент НАН України Володимир Ілліч Гриценко народився 23 травня 1937 р. З 1997 р. він незмінно очолює Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

В.І. Гриценко – відомий вчений у галузі інформатики, інформаційних технологій та їх застосувань для вирішення проблем інтелектуалізації, електронного управління, економіки, виробничо-технологічної сфери, біологічної та медичної кібернетики, комп’ютерних технологій навчання і електронних систем освіти. Він є ініціатором розроблення нового класу вітчизняних наукомістких технологій – інтелектуальних інформаційних технологій. В.І. Гриценко зробив істотний внесок у створення науково-методологічних основ формування і розвитку інформаційного суспільства, нових інформаційних технологій, які реалізують його переваги. Він розвиває загальну теорію інтелектуальних інформаційних технологій, яка має широке застосування в перспективних системах обробки інформації, створення високодинамічних комп’ютерно-телекомунікаційних середовищ, інтелектуальних комп’ютерних мереж нового покоління. Було сформульовано основи нового напряму – біоекомедицини як міждисциплінарного узагальнення інформаційних полів знань біології, екології і медицини.

У 2000–2010 рр. В.І. Гриценко був керівником ДНТП «Образний комп’ютер», у рамках якої було створено оригінальні образні інформаційні технології, розроблено високоінтелектуалізовані вироби, пристрої і технології, які загалом перевершують зарубіжні аналоги, а деякі з них аналогів не мають.

В.І. Гриценко очолює комплекс робіт з розбудови Українського сегменту Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх». З 2002 р. він очолює кафедру ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», що має статус кафедри нового покоління і спрямовує свою діяльність на здійснення стратегії ЮНЕСКО в цій галузі. 

Повний текст (PDF)

.