Вісник НАН України. 2014. № 10. С. 62-66.

ДОРОШЕНКО Андрій Миколайович –
секретар секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН,
аспірант кафедри фармакології та клінічної фармакології
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця

КОНСТРУКТИВНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ
Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН

27 травня 2014 р. на базі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України відбулося четверте щорічне засідання секції «Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини» Наукової ради з нових матеріалів при Міжнародній асоціації академій наук.

27 травня 2014 р. у стінах Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України вже вчетверте на засідання секції «Конструктивні і функціональні наноматеріали для медицини» Наукової ради з нових матеріалів при Міжнародній асоціації академій наук (президент – академік Б.Є. Патон) зібралися вчені-матеріалознавці, фізики, фармакологи, фармацевти, морфологи, мікробіологи, гігієністи, екологи, клініцисти, хіміки, біологи з провідних медичних і академічних закладів України для обговорення проблем синтезу, безпечності, властивостей та застосування наноматеріалів у медицині й фармакології. Робота цієї Секції є гарним прикладом успішної міждисциплінарної співпраці науковців різних галузей.

Очолив чергове засідання Секції провідний учений-фармаколог, завідувач кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАН України і НАМН України, професор І.С. Чекман. Серед учасників засідання були присутні два академіки НАН України, один академік НАМН України, два члени-кореспонденти НАН України, два члени-кореспонденти НАМН України, 6 докторів і 7 кандидатів наук. Приємно відзначити, що в роботі Секції активну участь взяли 16 молодих учених. Повний текст (PDF)