Вісник НАН України. 2016. № 7. С. 54-68
https://doi.org/10.15407/visn2016.07.055

ЯНІШ Євгенія Юріївна
кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

АРХЕОЗООЛОГІЯ – ДИСЦИПЛІНА НА МЕЖІ НАУК

Археозоологія – дисципліна на межі зоології, археології та палеонтології, яка вивчає діяльність людини в історичному минулому. На підставі археозоологічних досліджень можна реконструювати палеокліматичні, палеоекологічні та палеоекономічні умови давніх поселень та цілих регіонів. Стрімкий розвиток археозоології у світі ставить її в один ряд з найперспективнішими напрямами сучасної науки.

Ключові слова: археозоологія, археологія, палеоекологія, палеоекономіка, міждисциплінарні дослідження.

Ще 15 років тому на пострадянському просторі майже ніхто і не чув про археозоологію. Традиційно визначення і аналіз кіс- ток тварин з археологічних розкопів належали до царини пале- онтології, у найкращому разі — палеозоології. Однак в останні десятиліття цей напрям почав активно розвиватися в усьому світі і дедалі більше виокремлюватися в самостійну дисциплі- ну, охоплюючи все нові й нові сфери застосування. Археозоологія — дисципліна на межі зоології, археології та палеонтології. Як і археологія, вона вивчає діяльність людини в історичному минулому і дає змогу реконструювати особливості життєзабезпечення та специфіку господарської діяльності дав- нього населення. Об’єктом дослідження археозоології є отрима- ні з археологічних пам’яток субфосильні залишки тварин, а та- кож сліди їхньої життєдіяльності (кістки, луска, залишки слідів, шкаралупа яєць, копроліти тощо). Предметом дослідження — історичне минуле людства, яке вивчається на основі аналізу ін- формації, одержаної з археозоологічних матеріалів. Отже, археозоологія відрізняється від археології об’єктом дослідження, а від палеонтології та зоології — предметом до- сліджень. На жаль, на пострадянському просторі вчені й зараз рідко використовують термін «археозоологія», вбачаючи в ній, як і раніше, лише невеликий розділ палеонтології.

Повний текст (PDF)