Вісник НАН України. 2020. № 3. С. 35-38

Горбулін Володимир Павлович —
академік НАН України, перший віцепрезидент НАН України

ЩОДО ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВОЇ СФЕРИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ В НАН УКРАЇНИ
Стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 січня 2020 року

У доповіді представлено результати діяльності створеної наприкінці минулого року робочої групи НАН України з підготовки пропозицій щодо розвитку наукової сфери України. На розгляд Президії НАН України винесено пропозиції, напрацьовані з питань, що потребують законодавчого врегулювання у 2020 р., а також проєкти нормативних документів у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Академії, розроблені робочою групою.

Повний текст (PDF)