2020 №9

ОФІЦІЙНИЙ РОЗДІЛ
Із зали засідань Президії НАН України
7 вересня 2020 року

Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКА І СУСПІЛЬСТВО
Локтєв В.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.012
Чи є шанс повернути престиж науки в Україні?
Анотація   Повний текст (PDF)

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Горбулін В.П.
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.030
Щодо захисту морського узбережжя України 
Анотація   Повний текст (PDF)

Стойко С.М.
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.041

Біосфера як глобальна екосистема та вплив техносфери на її баланс
Анотація   Повний текст (PDF)

НАУКОМЕТРІЯ І ВИДАВНИЧА СПРАВА
Якимчик А.І.
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.066
Щодо проблеми використання в Україні наукометричних показників: на прикладі аналізу публікаційної активності окремого науковця
Анотація   Повний текст (PDF)

ЛЮДИ НАУКИ
Онищенко О.С.
https://doi.org/10.15407/visn2020.09.078
Дослідник рукописної і книжкової спадщини та організатор науки
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Л.А. Дубровіної
Анотація   Повний текст (PDF)

ВІТАЄМО
80-річчя академіка НАН України С.А. Андронаті 
Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України М.М. Кулика 
Повний текст (PDF)

80-річчя академіка НАН України Л.М. Лобанова 
Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Р. Бершеди 
Повний текст (PDF)

75-річчя члена-кореспондента НАН України О.М. Майбороди
Повний текст (PDF)