Вісник НАН України. 2014. № 4. С. 84-88.

БУСУЙОК Діана Вікторівна –
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ І СЕРВІСНИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ
ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ – АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

За матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 року

Проведено дослідження правового регулювання управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель. Обґрунтовано напрями удосконалення правового регулювання земельних відносин, необхідність розроблення та прийняття Концепції реформування правового регулювання в цій сфері.

Ключові слова: земельні правовідносини, право власності на землю, право користування землею, управлінські та сервісні правовідносини, земельні адміністративні послуги.

Чинний Земельний кодекс (ЗК) України містить розділ VII, приписи якого врегульовують управлінські відносини у сфері використання та охорони земель. Проте правове регулювання та дослідження представниками науки земельного права управлінських і сервісних відносин у сфері використання та охорони земель здійснюється в цілому без належної конкретизації. Уже багато років основна увага законодавців і науковців звернена на врегулювання приватних земельних відносин – відносин власності на землю, користування землею, підстав виникнення, зміни та припинення прав на землю. При цьому публічна сфера земельних відносин залишається поза їх увагою. Як наслідок усі види відносин у сфері використання та охорони земель за участю органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування розглядаються як такі, що мають управлінський характер. Зміни у соціально-економічній сфері привели до запровадження та подальшого розвитку правового регулювання сервісних відносин у галузі використання та охорони земель. Цей вид відносин передбачає визнання за громадянами та юридичними особами широкого кола земельних прав, здійснення яких неможливе без сприяння з боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Якщо управлінські відносини між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадянами і юридичними особами відбуваються на засадах влади та підпорядкування, то сервісна діяльність у сфері використання й охорони земель здійснюється на засадах рівності сторін. Громадяни та юридичні особи мають право вимагати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснення певного кола дій з метою створення належних умов для реалізації їхніх прав. Повний текст (PDF).