Вісник НАН України. 2015. №5. С. 82-84.

БОЮН Віталій Петрович —
член-кореспондент НАН України,
завідувач відділу інтелектуальних відеосистем реального часу
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ
СПРИЙНЯТТЯ І ОБРОБКИ ФІЗИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
Виступ на сесії Загальних зборів НАН України 15 квітня 2015 року

В Інституті кібернетики останнім часом розроблено і створено десятки інтелектуальних комп’ютерних пристроїв і систем різного призначення, деякі з них уже впроваджено або підготовлено до серійного виробництва. Характерно, що всі ці пристрої і системи ґрунтуються на нових фізичних явищах і принципах.

Прилади для медицини. Розроблено портативні діагностичні системи для дослідження гемодинаміки; ЕКГ-фотометричний комплекс; неінвазійний гемоглобінометр; плазмонотести для контролю якості харчових продуктів тощо. Нові магнітокардіографічні системи основані на вимірюванні надслабких магнітних полів людини, які на 8 порядків менші за магнітне поле Землі. Вони дають змогу забезпечити більш раннє виявлення захворювань серця людини порівняно з ЕКГ. Дві системи вже використовуються в Україні, ще кілька поставлено у Велику Британію та Німеччину для мобільних лабораторій. Цифровий оптичний капіляроскоп для неінвазійного дослідження мікроциркуляції крові людини призначений для автоматизованого вимірювання статичних і динамічних параметрів капілярів. Цей прилад утричі дешевший за російський аналог, проте в Україні замовлень на його виробництво немає. Через рік-два купуватимемо в Китаї. Гемодинамічну лабораторію «МакроМікроПоток» створено для комплексного дослідження серцево-судинної системи на макро- (допплер) і мікрорівнях (капіляроскоп). У кількох клініках уже використовують інтелектуальні медичні комунікатори, розроблені для потреб сімейної та невідкладної медицини.

Прилади для промисловості. Розроблено унікальний пристрій для аналізу гідроакустичних сигналів, але зацікавилися ним лише китайці. Засоби дистанційної вібродіагностики вітряків були розроблені для Мирненської ВЕС (Крим, сел. Мирне). За їх допомогою можна здійснювати прогнозуючий моніторинг з високою чутливістю до виявлення аномалій вібраційного стану обладнання. Прилад для розрахунку якості електроенергії в побутових мережах за параметрами напруги і частоти. Цю розробку захищено 5 патентами в Україні та Росії, однак вона виявилася непотрібною ані Міністерству енергетики, ані обленерго.

Прилади для сільського господарства. Сімейство біосенсорних приладів для експрес-діагностики стану рослин повністю підготовлено для серійного виробництва. Крім того, для промислового сільського господарства та екологічного моніторингу є можливість створювати мережі таких сенсорів. Однак замовлень поки що дуже мало. Повний текст (PDF).