2010 №7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення
Анотація    Повний текст (PDF)

Про основні підсумки діяльності у 2009 році та перспективи розвитку Національної академії наук України
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона

Анотація    Повний текст (PDF)

Виступи учасників зборів
Кухар В. П.
Долінський А.А.
Азаров М.Я.
Локтєв В.М.
Полохало В.І.
Гриньов Б.В.
Кундієв Ю.І.
Бакіров В.С.
Міщенко М.І.
Неклюдов І.М.
Шемшученко Ю.С.
Скороход В.В.
Широков А.І.

Невиголошені виступи
Походня І.К.
Лобанов Л.М.
Петров В.В.

ДОКУМЕНТИ
Постанова "Про затвердження Звіту про діяльність НАН України у 2009 році та заходи щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених на Загальних зборах НАН України"

Постанова "Про присудження Золотої медалі імені В. І. Вернадського НАН України"

Постанова "Про присудження Національною академією наук України премій імені видатних учених України за підсумками конкурсу 2009 р."

Постанова "Про присудження премій НАН України для молодих учених і студентів за кращі наукові роботи за підсумками конкурсу 2009 р."

Постанова "Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2009 р."

ВІТАЄМО
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Черепіна

60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Щерби

70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Савченка

70-річчя члена-кореспондента НАН України В. К. Симоненка

70-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Моторного