Вісник НАН України. 2019. № 12. С. 80-86

Головач Юрій Васильович —
член-кореспондент НАН України, завідувач відділу статистичної теорії конденсованих систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України

СТАТИСТИЧНА ФІЗИКА СКЛАДНИХ СИСТЕМ — НОВИЙ НАПРЯМ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 жовтня 2019 року

У доповіді проаналізовано сучасний стан і шляхи розвитку такого напряму міждисциплінарних досліджень, як статистична фізика складних систем. Виокремившись відносно недавно, цей напрям має широку сферу застосування — від моделювання та прогнозування взаємодії частинок у конденсованому середовищі, вивчення поведінки фізичних, хімічних і біологічних систем до нового узагальненого підходу до досліджень соціальних явищ, процесів та проблем суспільства.

Повний текст (PDF)