Вісник НАН України. 2020. № 6. С. 3-14
https://doi.org/10.15407/visn2020.06.003

«РІЗНИЦЯ МІЖ МАЛОРОСАМИ І РОСІЯНАМИ ДУЖЕ РІЗКА»
Історико-краєзнавчі нотатки Володимира Вернадського

Редакція журналу «Вісник НАН України» пропонує читачам ознайомитися з маловідомими історико-краєзнавчими записками молодого Володимира Вернадського, які він занотовував під час своєї поїздки до Новомосковського повіту Катеринославської губернії в 1884 і 1885 рр. Автор наводить у них свої спостереження природничого і краєзнавчого характеру, аналізує історичні процеси і роз-гортає широку панораму соціально-побутових, психологічних та етнографічних особливостей місцевого населення, звертаючи увагу на відмінності українців, які становили тоді переважну більшість жителів, та переселених у цей край вихідців з російських губерній

Повний текст (PDF)