Вісник НАН України. 2021. № 3. С.3-9
https://doi.org/10.15407/visn2021.03.003

Горовий Валерій Микитович
доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2644-5249

СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ В НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОСТІ

Розглянуто роль стратегічних інформаційних комунікацій у розвитку академічної науки та особливості їх застосування в рамках Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року з метою формування національної інноваційної екосистеми. Показано, що актуальність таких інструментів керування процесом використання здобутків вітчизняної науки в суспільній практиці постійно зростає.
Ключові слова: стратегічні комунікації, інформаційні комунікації, наукова інформація, академічна наука, управлінські структури, комп’ютеризація, бібліотечні установи, творчий потенціал суспільства.

Повний текст (PDF)