2006 №3

СВІТОГЛЯД
Дорогунцов С., Ральчук О.
Реалії цивілізаційного розвитку — проблема ідентифікації

СТАТТІ ТА ОГЛЯДИ
Блюм Я., Сиволап Ю., Рудий Р., Созінов О.
Нова хвиля «зеленої революції»

Сибірний А.
Біопаливний етанол з лігноцелюльози (рослинної біомаси): досягнення, проблеми, перспективи

Веклич О., Бугас В.
Потрібен «євроремонт» економічного механізму екологічного регулювання

Харченко О., Гавриш Л., Остапченко Л.
Токсична дія етанолу та його продуктів на організм

ФОРУМИ
Онопрієнко В.
Інноваційним шляхом до суспільства знань
Міжнародна конференція «Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці і вченим»

Бандальєр Г.
Як звучить українське слово?
Круглий стіл «Мова та культура»

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ковтун Г., Полункін Є.
Паливний елемент — основа водневої енергетики

ЕСЕ
Голобородько Я.
Українська проза: від художнього фактажу до образного моделювання
Колізії та аспекти новітніх тенденцій

ЛЮДИ НАУКИ
Щербань Т.
Теорії, затребувані практикою
До 100-річчя від дня народження академіка О.Н. Щербаня

ВІТАЄМО!

70-річчя академіка НАН України Я.Д. Ісаєвича

70-річчя академіка НАН України Б.С. Стогнія

80-річчя члена-кореспондента НАН України Д.Д. Зербіно

70-річчя члена-кореспондента НАН України С.Г. Таранова

50-річчя члена-кореспондента НАН України Є.Б. Патон

ХРОНІКА
Пам’яті О.М. Онищенка