2005 №7

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
Інформаційне повідомлення

Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України
Доповідь президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона

Виступи учасників зборів
Б.І. Олійник

І.М. Неклюдов

М.В. Томенко

В.М. Литвин

В.В. Скопенко

І.Р. Юхновський

С.В. Комісаренко

Ю.М. Березанський

Д.О. Мельничук

В.М. Кунцевич

Я.С. Яцків

А.І. Широков

С.М. Ніколаєнко

М.П. Захараш

О.С. Онищенко

Б.С. Стогній

В.П. Кухар

В.М. Варюхін

В.М. Бойко

Невиголошені виступи
В.Г. Бар’яхтар

Б.В. Буркинський

О.І. Амоша

Звітують відділення

ВИЗНАННЯ
Вручено золоті медалі імені В.І. Вернадського

ВІТАЄМО!
90-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька

60-річчя академіка НАН України О.О. Кришталя

80-річчя члена-кореспондента НАН України В.В. Акуленка

70-річчя члена-кореспондента НАН України О.Є. Божка

60-річчя члена-кореспондента НАН України А.О. Чикрія

50-річчя члена-кореспондента НАН України Т.І. Гундорової

ЮВІЛЕЇ
Г. Самойленко, О. Самойленко
Знаний науково-просвітницький осередок у Ніжині

Пам’яті К.Б. Яцимирського