Вісник НАН України. 2020. № 7. С. 16-26
https://doi.org/10.15407/visn2020.07.016

Шаталов Микола Микитович —
доктор геологічних наук, провідний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах Державної установи «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України»

ЗОЛОТО НАДР УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, ГЕОХІМІЯ І МІНЕРАЛОГІЯ ЗОЛОТА

У статті наведено загальні відомості про золото, його родовища, самородки і видобуток цього металу у світі. Розглянуто особливості геохімії та мінералогії золота, морфологічні особливості і мінеральні асоціації. Окрему увагу приділено історії відкриття та освоєння золотоносних провінцій України.
Ключові слова: золото, геохімія, мінералогія, родовища, запаси.

Повний текст (PDF)