Вісник НАН України. 2015. № 6. С. 81–84.

КОРСУНЬ Алла Олексіївна –
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Головної астрономічної обсерваторії НАН України

До 135-річчя від дня народження академіка О.Я. Орлова

ВІКОВИЙ РУХ ГЕОГРАФІЧНОГО ПОЛЮСА ЗЕМЛІ
Пріоритет  відкриття за астрономічними  спостереженнями. 

Статтю присвячено відновленню пріоритету відомого астронома і геофізика, видатного гравіметриста, одного з творців геодинаміки академіка АН УРСР Олександра Яковича Орлова (1880–1954), який за даними астрономічних спостережень уперше визначив параметри такого глобального явища, як віковий рух географічного полюса Землі.

В історії науки належне місце завжди відводиться іменам тих учених, які першими відкрили, визначили або звернули увагу на раніше невідомі явища і закономірності природи. Метою цієї публікації є відновлення пріоритету відомого астронома і геофізика академіка АН УРСР Олександра Яковича Орлова (1880–1954), який у 1954 р. першим у світі визначив за даними астрономічних спостережень параметри такого глобального явища, як віковий рух географічного полюса Землі. Внесок ученого в розвиток астрономічної науки доречно згадати ще й тому, що в 2015 р. минає 135 років від дня народження Олександра Яковича.

Про академіка О.Я. Орлова, засновника Полтавської гравіметричної та Головної астрономічної обсерваторій, і його наукові здобутки вже йшлося і в статтях на сторінках журналу «Вісник НАН України» [1–4], і в інших публікаціях у різних виданнях. Проте на його роботу з визначення параметрів вікового руху полюса Землі за даними астрономічних спостережень особливої уваги не звертали. Слід зазначити, що й сам Орлов з обережністю ставився до отриманих ним оцінок, мабуть, тому, що точність широтних спостережень на зеніт-телескопах, використаних для обчислень з 1900 по 1950 р., була невисокою. Він писав: «Однако международные наблюдения в настоящее время не дают никакого контроля полученного здесь результата, и наблюдений только на трех широтных станциях слишком недостаточно, чтобы иметь полную уверенность в правильности найденного решения. Нужны еще долгие наблюдения на гораздо большем, чем теперь, числе станций, расположенных хотя бы попарно на одной и той же параллели». Повний текст (PDF).