Вісник НАН України. 2015. № 9. С. 33–38.

ЗАІМЕНКО Наталія Василівна
член-кореспондент НАН України,  доктор біологічних наук,
професор, директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

ПРО СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ В БОТАНІЧНИХ САДАХ І ДЕНДРОПАРКАХ УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України
1 липня 2015 року

Шановні члени Президії, шановні учасники засідання!

Різноманіття рослин має надзвичайно велике значення, оскільки забезпечує людство всім необхідним для існування: продуктами харчування, ліками, сировиною для промисловості тощо, а також формує безпечне для життя і здоров’я людини довкілля. Однак саме з діяльністю людини сьогодні пов’язані головні загрози рослинному біорізноманіттю, які полягають у знищенні та деградації природних місць зростання, екологічно надмірній експлуатації рослинних ресурсів, поширенні чужорідних видів, розповсюдженні шкідників і хвороб рослин, порушенні стабільності екосистеми.

Займаючи менш як 6% території Європи, Україна володіє приблизно 35% її біорізноманіття. Флора України налічує близько 27 тис. видів і за цим показником випереджає майже всі європейські країни. Провідні науковці світу з тривогою дивляться в майбутнє і констатують, що без дієвих заходів зі збереження видового різноманіття рослин уже в середині ХХІ ст. дві третини існуючих нині видів рослин можуть бути втрачені. За оцінкою відомого американського ботаніка Пітера Рейвена, під загрозою повного зникнення сьогодні перебуває не менше ніж 20% видів рослин світової флори. Актуальність збереження рослинного світу як основної складової частини природного комплексу не викликає сумнівів. Саме ботанічні сади мають стати ключовими центрами з вивчення, збереження та збагачення рослинного біорізноманіття. На сьогодні у різних країнах світу функціонує понад 2200 ботанічних садів, з яких до списку BGCI (Botanic Gardens Conservation International) входить 530 установ, 7 з яких розташовані в Україні. У Європі налічується близько 400 ботанічних садів, хоча таксономічний склад їхніх колекцій відносно невеликий і зазвичай не перевищує 30 тис. видів. Найвідоміші колекції світу представлено у Королівських ботанічних садах Кью (Велика Британія) – близько 28 тис. таксонів, у Ботанічному саду Кіото (Японія), у Бруклінському ботанічному саду (Нью-Йорк, США) та у Ботанічному саду Міссурі (США), який славиться своїм оранжерейним комплексом – кліматроном.

Перший ботанічний сад було засновано в епоху Відродження на початку XIV ст. при медичній школі в місті Салерно італійським лікарем і ботаніком Маттео Сільватіко (1285–1342). У Західній Європі початок організації ботанічних садів поклали монастирські сади, зокрема облаштований у 1333 р. медичний ботанічний сад у Венеції. У XVI– XVII ст. італійські ботанічні сади конкурували один з одним, найпопулярнішими були сади у Феррарі, Падуї, Пізі, Болоньї, Неаполі, Флоренції. У Франції перший ботанічний сад засновано у Монпельє в 1593 р. У Нідерландах у 1577 р. відкрився академічний ботанічний сад у Лейдені, згодом найбагатшій у Європі – в Амстердамі. У 1598 р. закладено ботанічний сад у Мадриді. У Німеччині в 1490 р. засновано перший у світі університетський ботанічний сад при Кельнському університеті. В Англії в XVII ст. з’явився ботанічний сад у Кью, пізніше створено сади в Челсі та Оксфорді. На сьогодні одним із найдивовижніших садів у світі вважають Сад космічних роздумів у Шотландії, який, до речі, має багато спільних рис з окремими експозиціями Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Повний текст