Міцність перевірена часом 
З нагоди 100-річчя від дня народження академіка Г.С. Писаренка

12 листопада 2010 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулась ювілейна сесія Загальних зборів НАН України, присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського вченого-механіка академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка. Він створив наукову школу з міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах, був засновником Інституту проблем міцності НАН України, який нині носить його ім’я.

12 листопада 2010 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулась ювілейна сесія Загальних зборів НАН Ук-раїни, присвячена 100-річчю від дня народження видатного українського вченого-механіка академіка НАН України Георгія Степановича Писаренка. Він створив наукову школу з міцності матеріалів та елементів конструкцій в екстремальних умовах, був засновником Інституту проблем міцності НАН України, який нині носить його ім’я. Г.С. Писаренко — дослідник широкого профілю, який поряд із розвитком традиційних галузей механіки цілеспрямовано вдосконалював нові напрями в механіці твердого деформівного тіла, тісно по в’язуючи їх із запитами атомної енергетики, газотурбінобудування, авіаційної, ракетно-космічної техніки, суднобудування, хімічного машинобудування, кріогенної техніки, будівництва магістральних трубопроводів, з використанням нових матеріалів для вивчення Світового океану. Відкриваючи ювілейну сесію Загальних зборів, президент НАН України академік НАН України Б.Є. Патон зазначив, що багатогранність діяльності Георгія Степановича свідчить про масштабність його творчого мислення, високий інтелект, працьовитість. Борис Євгенович нагадав, що у вересні 2010 року в Інституті проблем міцності відбулась Міжнародна науково-технічна конференція «Міцність матеріалів і конструкцій», присвячена 100-річчю від дня народження Г.С. Писаренка, розвиткові його ідей, науковим напрямам, які він започаткував.

З доповіддю про життя і творчу діяльність видатного вченого виступив директор Інституту проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України академік НАН України В.Т. Трощенко. Спогадами про Георгія Степановича поділились директор Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України академік НАН України В.В. Скороход, ректор Національного технічного університету України «КПІ» академік НАН України М.З. Згуровський, учень Г.С. Писаренка член-кореспондент НАН України А.Я. Красовський, син Г.С. Писаренка доктор фізико-математичних наук, професор В.Г. Писаренко. Учасники форуму з великим інтересом переглянули кінофільм «Планета Писаренко». Підбиваючи підсумок ювілейної сесії, Б.Є. Патон підкреслив, що ідеї, задуми Георгія Степановича втілюють у життя його учні і колектив заснованого ним Інституту проблем міцності. На традиціях школи Г.С. Писаренка і сьогодні виховують нові покоління фахівців, які примножують науковий потенціал України.

Повний текст