Вісник НАН України. 2017. № 7. с.105

80-річчя члена-кореспондента НАН України Р.Я. БЕЛЄВЦЕВА

5 липня 2017 р. виповнюється 80 років доктору геолого-мінералогічних наук, професору, члену-кореспонденту НАН України Рудольфу Яковичу Белєвцеву.

Р.Я. Белєвцев – відомий вчений у галузі петрології, геохімії та геоекології. Серед наукових проблем, вивченню яких присвячена його дослідницька діяльність, – еволюція метаморфічних процесів у східній частині Українського щита (за даними Криворізької надглибокої свердловини); зональний метаморфізм і геодинаміка; метаморфічні та метасоматичні процеси у формуванні рідкіснометалевих, уранових та золоторудних проявів у докембрії УЩ.

Р.Я. Белєвцев вперше обґрунтував ізобарну регіональну метаморфічну зональність у докембрії Українського щита в монографії «Проблеми метаморфічної зональності докембрію», за яку його було удостоєно премії ім. В.І. Вернадського АН УРСР (1978). Важливий етап у творчій діяльності Рудольфа Яковича пов’язаний з дослідженнями Криворізької надглибокої свердловини. Він очолив петрографічне вивчення керна цього унікального об’єкта, результатом чого стало створення нової моделі глибинної геологічної будови Кривбасу. Р.Я. Белєвцев керував петрографічними роботами з вивчення кристалічних порід океанічного дна під час виконання геолого-геофізичних програм в Індійському (1979) й Атлантичному (1984) океанах.

На посаді завідувача відділу термодинаміки геосфер ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» (з 2000 р.) Р.Я. Белєвцев зробив вагомий внесок у вивчення актуальних еколого-геохімічних питань ядерної енергетики України, зокрема у дослідження кристалічних масивів Українського щита як потенційного середовища для спорудження довготривалих сховищ радіоактивних відходів.

Р.Я. Белєвцев – автор понад 240 наукових праць, серед яких 45 монографій. Плідну наукову роботу Рудольф Якович талановито поєднує з педагогічною діяльністю. У 1998 р. його видатні професійні досягнення відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки.

Повний текст