Вісник НАН України. 2020. № 1. С.24-28

Яцків Ярослав Степанович —
академік НАН України, голова Науково-видавничої ради НАН України

ПРО КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОВАДЖЕННЯ ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НАН УКРАЇНИ
Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 року

У доповіді розглянуто деякі актуальні проблеми публікаційної активності в НАН України, а також питання, пов’язані з централізованим забезпеченням видавничої діяльності. Підкреслено, що подальший розвиток видавничої діяльності Академії повинен мати чітку стратегію для ефективного спрямування зусиль і ресурсів на підвищення якісних показників видавничої продукції та на входження періодичних видань НАН України до рейтингових міжнародних баз даних. Зазначено, що ця стратегія має спиратися насамперед на нові актуальні підходи до підтримки та розвитку наукових журналів Академії.

Повний текст (PDF)