Вісник НАН України. 2015. № 8. С. 79–82.

ДОРОШЕНКО Андрій Миколайович
кандидат медичних наук, асистент кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, секретар секції Наукової ради з нових матеріалів при МААН

КОНСТРУКТИВНІ І ФУНКЦІОНАЛЬНІ НАНОМАТЕРІАЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНИ
Засідання секції Наукової ради з нових матеріалів 
при Міжнародній асоціації академій наук

25 травня 2015 р. у Києві на базі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України відбулося п’яте щорічне засідання секції «Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини» Наукової ради з нових матеріалів при Комітеті з природничих наук Міжнародної асоціації академій наук.

25 травня 2015 р. на черговому засіданні секції «Конструктивні та функціональні наноматеріали для медицини» Наукової ради з нових матеріалів при Комітеті з природничих наук Міжнародної асоціації академій наук представники різних галузей науки – матеріалознавства, медицини, фармації, біології, токсикології, хімії, фізики – мали змогу підбити підсумки проведених досліджень, обмінятися інформацією і баченням перспектив подальшого наукового пошуку у сфері синтезу наноматеріалів, дослідження їх фізико-хімічних і токсикологічних властивостей та застосування у медико-біологічній сфері. За традицією цю звірку «наукового годинника» було проведено в стінах Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Очільником чергового засідання Секції був провідний учений-фармаколог і педагог, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАН України і НАМН України, доктор медичних наук, професор Іван Сергійович Чекман. Традиційно під час засідання було розглянуто широке коло проблем, пов’язаних з багатоетапним і відповідальним шляхом створення засобів медичного призначення на основі наночастинок: починаючи від синтезу нанооб’єктів, вивчення їх біологічних і токсикологічних властивостей і закінчуючи розробленням лікарської форми з метою потенційного клінічного застосування. Загалом на засіданні було заслухано й обговорено 16 наукових доповідей, присвячених таким питанням

  • технології отримання наноматеріалів для медицини: переважно фізичними методами (академік НАН України Б.О. Мовчан, проф. Є.П. Воронін, к.т.н. Г.Г. Дідікін) та колоїдно-хімічним синтезом (проф. З.Р. Ульберг, к.б.н. Л.С. Рєзніченко);
  • технологічні аспекти створення лікарських засобів на основі наноматеріалів (академік НАН України В.П. Черних, проф. Л.Л. Довтян, проф. С.Ю. Штриголь, к.фарм.н. С.Б. Білоус);
  • методи дослідження властивостей наноматеріалів (проф. В.О. Покровський);
  • особливості та оцінка токсичної дії наноматеріалів (академік НАМН України, чл.-кор. НАН України І.М. Трахтенберг, проф. Н.М. Дмитруха, проф. В.Ф. Шаторна), оцінка біобезпеки наночастинок металів (проф. З.Р. Ульберг, к.б.н. С.М. Дибкова, к.б.н. Т.Г. Грузіна);
  • гігієнічні аспекти контакту з наноматеріалами в умовах виробництва (чл.-кор. НАМН України О.П. Яворовський, Н.В. Солоха);
  • застосування наноматеріалів у медицині, зокрема у черепно-щелепно-лицевій хірургії (чл.-кор. НАМН України В.О. Маланчук, А.В. Рибачук);
  • протимікробна активність наноматеріалів (проф. С.Л. Рибалко, проф. Т.В. Звягінцева, к.м.н. С.І. Миронченко, Л.І. Романенко);
  • фармакологічні та біологічні властивості каліксаренів (академік НАН України С.О. Костерін, к.х.н. Р.В. Родік).  Повний текст