Вісник НАН України. 2018. № 2. С.129

60-річчя члена-кореспондента НАН України В.Д. ПОЗНЯКОВА

19 лютого виповнюється 60 років доктору технічних наук, лауреату Державної премії України, члену-кореспонденту НАН України Валерію Дмитровичу Познякову. Його наукова діяльність пов’язана з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Протягом останніх 15 років він очолює науковий відділ, а з 2017 р. є заступником генерального директора НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України».

В.Д. Позняков – відомий фахівець у галузі матеріалознавства, зварювання високоміцних сталей загального та спеціального призначення. Він зробив вагомий внесок у вивчення процесів утворення холодних тріщин у зварних з’єднаннях високоміцних сталей, зокрема, встановив кількісний зв’язок між залишковими напруженнями, вмістом дифузійного водню в наплавленому металі та стійкістю до утворення холодних тріщин металу швів і ЗТВ високоміцних сталей з вуглецевим еквівалентом 0,35...0,70%. Дослідження В.Д. Познякова щодо впливу фізико-металургійних процесів дугового зварювання на структурно-фазові перетворення в металі швів та ЗТВ зварних з’єднань високоміцних сталей дали змогу визначити основні чинники, які впливають на їх механічні властивості та опірність крихкому руйнуванню. Дістали подальший розвиток уявлення щодо пошкоджуваності зварних з’єднань високоміцних сталей під дією експлуатаційних навантажень, що дозволило розробити ремонтно-зварювальні технологій, впроваджені при ремонті базових вузлів унікального великогабаритного обладнання виробничих ліній ГЗК та машинобудівних підприємств, прогонових будов залізничних мостів, резервуарів для зберігання і переробки нафти тощо. Нині В.Д. Позняков зосередився на дослідженнях здатності до зварювання нових броньованих сталей з межею текучості понад 1200 МПа та розробленні технологій для виготовлення з них корпусів легкоброньованих бойових машин.

В.Д. Позняков опублікував близько 150 наукових праць, має 12 авторських свідоцтв і патентів. Він є головним редактором журналу «Сварщик» та членом редколегії журналу «Автоматическая сварка».

Повний текст